TestAS & TestDaF

Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức
Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

Dạy và học tiếng Đức