TestAS & TestDaF

Thời gian: Từ 14h00-17h00, ngày 10/3/2017 tại Trung tâm Việt-Đức, trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đường Đại Cồ Việt/Trần Đại Nghĩa, Hà Nội
Thông báo thi TestAS 2017-Ngày thi: 22.02.2017 ; 22.04.2017; 28.10.2017

Dạy và học tiếng Đức