TestAS & TestDaF

Đăng ký học thử tiếng Đức A1.1 miễn phí và Hội thảo Thông tin Tư vấn về kỳ thi TestAS 025
Lịch thi và thời hạn đăng ký (dự kiến) TestDaF năm 2016 và 2017

Dạy và học tiếng Đức