TestAS & TestDaF

Đăng ký học thử tiếng Đức A1.1 miễn phí và Hội thảo Thông tin Tư vấn về kỳ thi TestAS 025
Lịch thi và thời hạn đăng ký (dự kiến) TestDaF năm 2016 và 2017

Hội thảo

Áp-phích: Một số triển lãm sản phẩm và hội thảo KHCN tại Trung tâm Việt-Đức, 2014-2015

Áp-phích: Một số triển lãm sản phẩm và hội thảo KHCN tại Trung tâm Việt-Đức, 2014-2015

11/07/2016
Trung tâm Việt-Đức đã hỗ trợ và phối hợp với nhiều doanh nghiệp Đức nhằm tổ chức các hội thảo về khoa học công nghệ. Xem Áp-phích về Một số hội thảo tiêu biểu tại Trung tâm Việt-Đức năm 2014-2015...

Dạy và học tiếng Đức