TestAS & TestDaF

Thời gian học thử tiếng Đức: Từ 15h10 đến 16h10; Hội thảo TestAS: 09/06/2017 Từ 16h20 đến 17h40, thứ 6, ngày 09/06/2017 | Địa điểm: Trung tâm Việt-Đức, trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đường...
Thời gian: Từ 14h00-17h00, ngày 10/3/2017 tại Trung tâm Việt-Đức, trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đường Đại Cồ Việt/Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Dạy và học tiếng Đức