THÔNG BÁO DỰ KIẾN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.2 VÀO NGÀY 03/05/2017

27/04/2017

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.2 VÀO NGÀY 03/05/2017

Chi tiết

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.1 VÀO NGÀY 03/05/2017

24/04/2017

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.1 VÀO NGÀY 03/05/2017

Chi tiết

Lịch khai giảng từ Tháng 3- Tháng 5, 2017

09/03/2017

Thời gian học: Từ 18h00-20h30 các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 2-tháng 3, 2017

16/01/2017

Lịch khai giảng tháng 2 và tháng 3, 2017

Chi tiết

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.2 VÀO NGÀY 03/05/2017

27/04/2017

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.2 VÀO NGÀY 03/05/2017

Chi tiết

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.1 VÀO NGÀY 03/05/2017

24/04/2017

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.1 VÀO NGÀY 03/05/2017

Chi tiết

Thông báo dự kiến khai giảng lớp tiếng Đức trình độ B1.1 vào ngày 10/4/2017

03/04/2017

Khai giảng lớp tiếng Đức B1.1 Dự kiến khai giảng: 10/4/2017 Thời gian học: 18h00-20h30 các buổi tối thứ 2,4,6 trong tuần Học phí: 3.500.000

Chi tiết

Lịch khai giảng từ Tháng 3- Tháng 5, 2017

09/03/2017

Thời gian học: Từ 18h00-20h30 các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 2-tháng 3, 2017

16/01/2017

Lịch khai giảng tháng 2 và tháng 3, 2017

Chi tiết