Lịch khai giảng các lớp trong tháng 10/2017

24/10/2017

Lịch khai giảng các lớp trong tháng 10/2017

Chi tiết

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG A1.2 VÀO NGÀY 18/10/2017

24/10/2017

Thông báo khai giảng lớp A1.2

Chi tiết

Thư mời/ Einladung: Câu lạc bộ tiếng Đức/ Deutschclub am VDZ

09/10/2017

Thư mời/ Einladung: Câu lạc bộ tiếng Đức/ Deutschclub am VDZ

Chi tiết

Lịch khai giảng từ 28/08 – 20/10/2017

22/08/2017

Lịch khai giảng từ 28/08 – 20/10/2017

Chi tiết

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG A1.1 A2.2 VÀ B1.1 VÀO NGÀY 28/8/2017

22/08/2017

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG A2.2 VÀ B1.1 VÀO NGÀY 28/8/2017

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp trong tháng 10/2017

24/10/2017

Lịch khai giảng các lớp trong tháng 10/2017

Chi tiết

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG A1.2 VÀO NGÀY 18/10/2017

24/10/2017

Thông báo khai giảng lớp A1.2

Chi tiết

Lịch khai giảng từ 28/08 – 20/10/2017

22/08/2017

Lịch khai giảng từ 28/08 – 20/10/2017

Chi tiết

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG A1.1 A2.2 VÀ B1.1 VÀO NGÀY 28/8/2017

22/08/2017

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG A2.2 VÀ B1.1 VÀO NGÀY 28/8/2017

Chi tiết