Einladung zum Deutsch-Club am 15.11.2018 im VDZ

05/11/2018

Einladung zum Deutsch-Club am 15.11.2018 im VDZ

Chi tiết

Thư mời tham gia CLB Tiếng Đức vào ngày 15.11.2018 tại Trung tâm Việt-Đức

05/11/2018

Thư mời tham gia CLB Tiếng Đức vào ngày 15.11.2018 tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Thông báo khai giảng chính thức A1.1 vào ngày 13/8/2018

10/08/2018

NGÀY KHAI GIẢNG: THỨ 2, NGÀY 6/8/2018 Thời gian học: 18h00-20h30 các buổi tối thứ 2,4,6 trong tuần Học phí: 3.00.000 đ Giáo trình: 150.000 đ Địa điểm: Phòng 304, tầng 3, Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Thông báo liên tục tuyển sinh các lớp ban ngày và buổi tối

09/08/2018

Thông báo liên tục tuyển sinh các lớp ban ngày và buổi tối

Chi tiết

Thông báo khai giảng lớp A2.2 và lớp B1.1 vào ngày 6/8/2018

31/07/2018

Thông báo khai giảng lớp A2.2 và lớp B1.1 vào ngày 6/8/2018

Chi tiết

Thông báo khai giảng chính thức A1.1 vào ngày 13/8/2018

10/08/2018

NGÀY KHAI GIẢNG: THỨ 2, NGÀY 6/8/2018 Thời gian học: 18h00-20h30 các buổi tối thứ 2,4,6 trong tuần Học phí: 3.00.000 đ Giáo trình: 150.000 đ Địa điểm: Phòng 304, tầng 3, Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Thông báo liên tục tuyển sinh các lớp ban ngày và buổi tối

09/08/2018

Thông báo liên tục tuyển sinh các lớp ban ngày và buổi tối

Chi tiết

Thông báo khai giảng lớp A2.2 và lớp B1.1 vào ngày 6/8/2018

31/07/2018

Thông báo khai giảng lớp A2.2 và lớp B1.1 vào ngày 6/8/2018

Chi tiết