Lịch khai giảng lớp buổi tối từ 16.07.2018 – 14.09.2018

13/07/2018

Lịch khai giảng lớp buổi tối từ 16.07.2018 – 14.09.2018

Chi tiết

Lịch khai giảng dự kiến từ 2/7-24.8.2018

27/06/2018

Lịch khai giảng dự kiến từ 2/7-24.8.2018

Chi tiết

Lịch khai giảng dự kiến lớp A1.1 vào ngày 11/6/2018

04/06/2018

Lịch khai giảng dự kiến lớp A1.1 vào ngày 11/6/2018

Chi tiết

Thông báo khai giảng lớp A1.2 vào ngày 4/6/2018

04/06/2018

Thông báo khai giảng lớp A1.2 vào ngày 4/6/2018

Chi tiết

Thư mời tham gia lớp học giới thiệu tiếng Đức (A1.1-miễn phí) và Hội thảo TestAS, TestDaF, 25.5.2018

10/05/2018

Thư mời tham gia lớp học giới thiệu tiếng Đức (A1.1-miễn phí) và Hội thảo TestAS, TestDaF, 23.5.2018

Chi tiết

Lịch khai giảng lớp buổi tối từ 16.07.2018 – 14.09.2018

13/07/2018

Lịch khai giảng lớp buổi tối từ 16.07.2018 – 14.09.2018

Chi tiết

Lịch khai giảng dự kiến từ 2/7-24.8.2018

27/06/2018

Lịch khai giảng dự kiến từ 2/7-24.8.2018

Chi tiết

Thông báo khai giảng lớp A1.2 vào ngày 4/6/2018

04/06/2018

Thông báo khai giảng lớp A1.2 vào ngày 4/6/2018

Chi tiết