Thông báo khai giảng lớp A1.2 vào ngày 4/6/2018

04/06/2018

Thông báo khai giảng lớp A1.2 vào ngày 4/6/2018

Chi tiết

Lịch khai giảng từ 28.5. đến 28.7.2018

08/05/2018

Lịch khai giảng từ 28.5. đến 28.7.2018

Chi tiết

Năm lý do bạn nên học tiếng Đức

04/05/2018

Tiếng Đức là ngôn ngữ của cường quốc kinh tế số 1 châu Âu với nền văn hóa lâu đời thú vị, đặc trưng. Vì vậy, học tiếng Đức sẽ mở ra cho bạn rất nhiều cơ hội nghề nghiệp và nâng cao chất lượng đời...

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 5/2018

03/05/2018

Lịch khai giảng tháng 5/2018

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 4/2018

22/03/2018

Lịch khai giảng tháng 4/2018

Chi tiết

Thông báo khai giảng lớp A1.2 vào ngày 4/6/2018

04/06/2018

Thông báo khai giảng lớp A1.2 vào ngày 4/6/2018

Chi tiết

Lịch khai giảng từ 28.5. đến 28.7.2018

08/05/2018

Lịch khai giảng từ 28.5. đến 28.7.2018

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 5/2018

03/05/2018

Lịch khai giảng tháng 5/2018

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 4/2018

22/03/2018

Lịch khai giảng tháng 4/2018

Chi tiết

Năm lý do bạn nên học tiếng Đức

04/05/2018

Tiếng Đức là ngôn ngữ của cường quốc kinh tế số 1 châu Âu với nền văn hóa lâu đời thú vị, đặc trưng. Vì vậy, học tiếng Đức sẽ mở ra cho bạn rất nhiều cơ hội nghề nghiệp và nâng cao chất lượng đời...

Chi tiết