Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A2.2

29/11/2017

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A2.2

Chi tiết

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A2.1

29/11/2017

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A1.2

Chi tiết

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A1.1

29/11/2017

Trung tâm Việt-Đức trân trọng thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A1.1

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp trong tháng 10/2017

24/10/2017

Lịch khai giảng các lớp trong tháng 10/2017

Chi tiết

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG A1.2 VÀO NGÀY 18/10/2017

24/10/2017

Thông báo khai giảng lớp A1.2

Chi tiết

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A2.2

29/11/2017

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A2.2

Chi tiết

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A2.1

29/11/2017

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A1.2

Chi tiết

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A1.1

29/11/2017

Trung tâm Việt-Đức trân trọng thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A1.1

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp trong tháng 10/2017

24/10/2017

Lịch khai giảng các lớp trong tháng 10/2017

Chi tiết

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG A1.2 VÀO NGÀY 18/10/2017

24/10/2017

Thông báo khai giảng lớp A1.2

Chi tiết