Thông báo khai giảng lớp A2.1 vào ngày 26/3/2018

19/03/2018

Thời gian khai giảng: Thứ 2, 26/3/2018 (Học vào tối thứ 2,4,6,từ 18h00-20h30)

Chi tiết

Thông báo khai giảng chính thức lớp B1.1 (Khai giảng ngày 14/3/2018)

12/03/2018

Thời gian học: 18h00-20h30 các buổi tối thứ 2,4,6 trong tuần | Học phí: 3.500.000 đ | Sách: 150.000 đ

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh viên thực tập

12/03/2018

Trung tâm Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Việt-Đức liên tục tuyển sinh viên thực tập.

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 3, tháng 4/2018

02/03/2018

Lịch khai giảng tháng 3, tháng 4/2018

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 2 và tháng 3/2018

02/02/2018

Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:

Chi tiết

Thông báo khai giảng lớp A2.1 vào ngày 26/3/2018

19/03/2018

Thời gian khai giảng: Thứ 2, 26/3/2018 (Học vào tối thứ 2,4,6,từ 18h00-20h30)

Chi tiết

Thông báo khai giảng chính thức lớp B1.1 (Khai giảng ngày 14/3/2018)

12/03/2018

Thời gian học: 18h00-20h30 các buổi tối thứ 2,4,6 trong tuần | Học phí: 3.500.000 đ | Sách: 150.000 đ

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 3, tháng 4/2018

02/03/2018

Lịch khai giảng tháng 3, tháng 4/2018

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 2 và tháng 3/2018

02/02/2018

Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:

Chi tiết