Thông báo khai giảng lớp A1.2 vào ngày 4/6/2018

04/06/2018

Thông báo khai giảng lớp A1.2 vào ngày 4/6/2018

Chi tiết

Lịch khai giảng từ 28.5. đến 28.7.2018

08/05/2018

Lịch khai giảng từ 28.5. đến 28.7.2018

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 5/2018

03/05/2018

Lịch khai giảng tháng 5/2018

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 4/2018

22/03/2018

Lịch khai giảng tháng 4/2018

Chi tiết

Thông báo khai giảng lớp A2.1 vào ngày 26/3/2018

19/03/2018

Thời gian khai giảng: Thứ 2, 26/3/2018 (Học vào tối thứ 2,4,6,từ 18h00-20h30)

Chi tiết