THÔNG BÁO KHAI GIẢNG A1.2 VÀO NGÀY 18/10/2017

24/10/2017

Thông báo khai giảng lớp A1.2

Chi tiết

Lịch khai giảng từ 28/08 – 20/10/2017

22/08/2017

Lịch khai giảng từ 28/08 – 20/10/2017

Chi tiết

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG A1.1 A2.2 VÀ B1.1 VÀO NGÀY 28/8/2017

22/08/2017

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG A2.2 VÀ B1.1 VÀO NGÀY 28/8/2017

Chi tiết

Thông báo khai giảng A1.1 vào ngày 17/7/2017

13/07/2017

Ngày dự kiến khai giảng: Ngày 17/7/2017 | Thời gian học: 18h00-20h30 các buổi tối thứ 2,4,6 trong tuần | Học phí: 3.000.000đ

Chi tiết

Lịch khai giảng từ 3/7-25/8/2017

26/06/2017

Lịch khai giảng từ 3/7-25/8/2017

Chi tiết