LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 07.2020 - VDZ

30/06/2020

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 07.2020 - VDZ

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 06.2020 - VDZ

04/06/2020

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 06.2020 - VDZ

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2020 - VDZ

04/05/2020

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2020 - VDZ

Chi tiết

Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức 09.04.2020

07/04/2020

Thông báo khai giảng lớp tiếng Đức 09.04.2020

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2020 - VDZ

27/02/2020

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2020 - VDZ

Chi tiết