Hội thảo – Thông cáo báo chí – Năng lượng tái tạo

30/05/2015

Trung tâm Công nghệ xanh, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa, Bộ Công thương và Trung tâm Việt Đức trường ĐHBK Hà nội phối hợp với công ty HelioCentris, CHLB Đức tổ chức hội thảo với chủ đề:...

Chi tiết

Hội thảo – Thông cáo báo chí – Giám sát tràn dầu

30/05/2015

Công ty CP Aerodata (http://www.aerodata.de/), CHLB Đức và Trung tâm Việt-Đức, trường ĐHBK Hà Nội đồng phối hợp tổ chức hội thảo: “Công nghệ giám sát biển và giám sát tràn dầu”...

Chi tiết

Hội thảo – Báo cáo – Năng lượng tái tạo

30/05/2015

Ngày 12/5, Trung tâm Công nghệ xanh, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa, Bộ Công thương và Trung tâm Việt Đức trường ĐHBK Hà Nội phối hợp với công ty HelioCentris, ...

Chi tiết

Hội thảo – Báo cáo – Giám sát tràn dầu

30/05/2015

"Cần lắp đặt thiết bị quan trắc vào máy bay để giám sát biển"

Chi tiết

Thông báo mời tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác Việt Đức

30/05/2015

Nhằm tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ và trao đổi văn hóa Việt Đức ...

Chi tiết