Cựu cán bộ

PGS.TS Mai Xuân Kỳ

Nguyên Giám đốc Trung tâm, nhiệm kỳ 1999-2003

 

GS.TS Phạm Minh Tuấn

Nguyên Giám đốc Trung tâm, nhiệm kỳ 2003-2007

 

PGS.TS Nguyễn Phong Điền

Nguyên Giám đốc Trung tâm, nhiệm kỳ 2007-2013

Giảng viên bộ môn Cơ học ứng dụng, Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

GS.TS Nguyễn Doãn Phước

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm, nhiệm kỳ 1999-2003

Trưởng bộ môn Điều khiển tự động, Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

GS.TS Nguyễn Văn Cách

Cựu cán bộ Trung tâm, 1999-2003

Giảng viên chính bộ môn Vi sinh – Hóa sinh – Sinh học phân tử, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 

TS Doerte Lütvogt

Cựu cán bộ giảng dạy Phòng tiếng Đức, Trung tâm Việt-Đức

Giảng viên đặc trách của DAAD