Thực tập sinh

 

Timo Härig

Sinh viên cao học ngành Kỹ thuật Hóa học (Kỹ thuật năng lượng và quy trình), ĐH Duisburg-Essen, CHLB Đức

Thực tập sinh Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Từ ngày 1/10/2015-14/2/2016)

Phòng 401, Trung tâm Việt-Đức, Trường ĐHBK Hà Nội

Email: timohaerig@gmail.com

 

Jonas Müller

Sinh viên Kỹ thuật kinh tế tại Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức

Thực tập sinh tại viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội (Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017)

Phòng 207, Trung tâm Việt-Đức, Trường ĐHBK Hà Nội

Email: jonas.ch.mueller@gmail.com