Dạy và học tiếng Đức

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 06.2022

01/06/2022

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 06.2022

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2022

29/04/2022

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2022

Chi tiết

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ĐỨC Google Form

05/04/2022

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ĐỨC Google Form

Chi tiết

Thông báo: Khai giảng lớp học tiếng Đức trình độ A1.1: Thứ 4, ngày 13.04.2022 tại Trung tâm Việt-Đức (VDZ), Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

04/04/2022

Thông báo: Khai giảng lớp học tiếng Đức trình độ A1.1: Thứ 4, ngày 13.04.2022 tại Trung tâm Việt-Đức (VDZ), Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 06.2022

01/06/2022

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 06.2022

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2022

29/04/2022

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2022

Chi tiết

Thông báo: Khai giảng lớp học tiếng Đức trình độ A1.1: Thứ 4, ngày 13.04.2022 tại Trung tâm Việt-Đức (VDZ), Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

04/04/2022

Thông báo: Khai giảng lớp học tiếng Đức trình độ A1.1: Thứ 4, ngày 13.04.2022 tại Trung tâm Việt-Đức (VDZ), Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2022

29/04/2022

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2022

Chi tiết

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ĐỨC Google Form

05/04/2022

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ĐỨC Google Form

Chi tiết