Dạy và học tiếng Đức

Dự kiến khai giảng tiếng Đức A1.1 và A1.2 vào ngày 07/01/2019

28/12/2018

Dự kiến khai giảng tiếng Đức A1.1 và A1.2 vào ngày 07/01/2019

Chi tiết

CLB tiếng Đức vào ngày 30/11/2018

01/12/2018

CLB tiếng Đức vào ngày 30/11/2018 tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Câu lạc bộ tiếng Đức tại Trung tâm Việt-Đức vào ngày 15.11.2018

22/11/2018

Câu lạc bộ tiếng Đức tại Trung tâm Việt-Đức vào ngày 15.11.2018

Chi tiết

Einladung zum Deutsch-Club am 15.11.2018 im VDZ

05/11/2018

Einladung zum Deutsch-Club am 15.11.2018 im VDZ

Chi tiết

Thư mời tham gia CLB Tiếng Đức vào ngày 15.11.2018 tại Trung tâm Việt-Đức

05/11/2018

Thư mời tham gia CLB Tiếng Đức vào ngày 15.11.2018 tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Dự kiến khai giảng tiếng Đức A1.1 và A1.2 vào ngày 07/01/2019

28/12/2018

Dự kiến khai giảng tiếng Đức A1.1 và A1.2 vào ngày 07/01/2019

Chi tiết

CLB tiếng Đức vào ngày 30/11/2018

01/12/2018

CLB tiếng Đức vào ngày 30/11/2018 tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết