Giờ học thử tiếng Đức trình độ A1.1.

Trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác KHCN và Trao đổi văn hóa Việt-Đức tại Trung tâm Việt-Đức vào ngày 10/6/2016, Phòng tiếng Đức, Trung tâm Việt-Đức đã tổ chức giờ học thử tiếng Đức trình độ A1.1.

Giờ học thử đã mang lại cho các học viên những trải nghiệm đầu tiên về tiếng Đức thông qua một số hoạt động, trò chơi tương tác vui nhộn, âm nhạc và những kiến thức cơ bản về tiếng Đức như bảng chữ cái, cách chào hỏi và những mẫu câu thông dụng.

Giờ học thử tiếng Đức (miễn phí) là một trong những hoạt động của Hội thảo Hợp tác KHCN và Trao đổi văn hóa Việt-Đức, được tổ chức thường niên tại Trung tâm Việt-Đức.