LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 09.2019 và ĐẦU THÁNG 10

   LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC
TỪ 01.09.2019 – 03.10.2019 VÀ LIÊN TỤC TIẾP THEO

1. Trình độ

A1.1 (tối 2,4,6 ) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  16.09.2019 – 10.11.2019 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

10-20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  30.08.2019

2. Trình độ:

B1.1 (tối 2,4,6)  

Giáo trình:

Tangram aktuell 3 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  18.09.2019 – 10.11.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18h:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  4.000.000 vnd  Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

10-20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  30.08.2019

3. Trình độ:                

A1.1 (tối 2,4,6)

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1– 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  30.09.2019 – 23.11.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.500.000 vnd và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  30.08.2019

4. Trình độ:

A1.2 ( tối 3,5 )

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 5- 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:
 

Từ  01.10.2019 – 26.12.2019- 02 buổi/tuần Thứ 3,5

~11 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 


Học Phí:  3.500.000  vnd và Sách 150.000 vnd
Thời hạn thu Học Phí: Từ  30.08.2019

5. Trình độ:

A1.1 ( Tối 3,5 )

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 – 4

Số tiết học:

90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  03.10.2019 – 28.12.2019- 02 buổi/tuần Thứ 3,5

11 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.500.000 vnd/ 1 Khoá  và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

10-20 người/lớp - Nếu đủ học viên mới khai giảng
Thời hạn thu Học Phí: Từ  30.08.2019


Lịch định dạng file ảnh (JPEG):
link: https://bit.ly/2ZzVzyB
Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:
Phòng 204 - Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Email: VDZ@hust.edu.vn 
Tel.: 04. 38682179 - số máy lẻ 101