LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 09.2022

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 09.2022

1. Trình độ

A1.1 (Tối thứ 3 và thứ 5) - khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu 1

Số tiết học:

90 tiết/ khoá 

Thời gian học:         

Ngày khai giảng: 13.09.2022

02 buổi/ tuần: Thứ 3 và thứ 5

Giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí:

3.500.000 VNĐ

Sách: 150.000

Số lượng:

~ 15 học viên/lớp

2. Trình độ

A1.2 (Tối thứ 3 và thứ 5) - khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu 2

Số tiết học:

90 tiết/ khoá 

Thời gian học:

Ngày khai giảng: 15.09.2022

02 buổi/tuần: Thứ 3 và thứ 5

Giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí:

3.500.000 VNĐ

Sách: 150.000

Số lượng:

~ 15 người/lớp

3. Trình độ

A1.2 (tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6) - khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu 2

Số tiết học:

90 tiết/ khoá 

Thời gian học:

Ngày khai giảng: 19.09.2022

03 buổi/tuần:  Thứ 2,4,6

Giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí:

3.500.000 VNĐ


 

Sách: 150.000

Số lượng:

~ 15 người/lớp

4. Trình độ

A2.1 (Tối thứ 2, thứ 4, thứ 6) - khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu 3

Số tiết học:

90 tiết/ khoá 

Thời gian học:

Ngày khai giảng: 21.09.2022

03 buổi/tuần: Thứ 2, thứ 4,và thứ 6

Giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí:

 

 3.800.000

Sách: 150.000

Số lượng:

~ 15 học viên/lớp

5. Trình độ

A2.2 (Tối thứ 3 và thứ 5) - khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá 

Thời gian học:

Ngày khai giảng: 22.09.2022

02 buổi/tuần:  Thứ 3 và thứ 5

Giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí:

3.800.000 VNĐ

 

Sách 150.000 VNĐ

Số lượng:

~ 15 học viên/lớp

6. Trình độ

B1.1 (Tối thứ 3 và thứ 5) - khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu 5

Số tiết học:

90 tiết/khoá 

Thời gian học:

Ngày khai giảng: 27.09.2022

02 buổi/tuần:  Thứ 3 và thứ 5

Giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí:

4.000.000 VNĐ

Sách 150.000 VNĐ

Số lượng:

~ 15 học viên/lớp

Link đăng ký online : https://bit.ly/3A28vjD

Hướng Dẫn Chuyển Khoản Học Phí:

Từ tháng 6/2021, Trung tâm Việt-Đức tiếp nhận học viên và học viên nộp học phí trực tiếp vào tài khoản của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Học viên chuyển khoản lệ phí theo thông tin dưới đây:

Tên đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Số tài khoản: 121000057985

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng

Nội dung CK: Số điện thoại-Lop Duc-mã lớp– họ tên

Ví dụ: 0944602289-Lop Duc-DA222102-Nguyen Van A 

(Để biết được mã lớp, học viên theo dõi trên Website Trung tâm hoặc liên hệ với cán bộ tư vấn của Trung tâm theo SĐT: 0243 868 2179 (Máy lẻ 101) hoặc email: hoctiengduc.vdz@gmail.com

Lưu ý: Học viên chuyển khoản chính xác số học phí tương ứng các lớp đăng ký!  

2.Sau khi hoàn thành quy trình chuyển khoản, học viên chụp lại lệnh chuyển tiền và gửi ngay cho cán bộ tiếp nhận tuyển sinh qua địa chỉ email: hoctiengduc.vdz@gmail.com để hoàn thành việc sắp lớp. Giáo trình: 150.000 VNĐ. (Lưu ý: Học viên KHÔNG chuyển khoản tiền sách mà thanh toán sau khi nhận sách).

 Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

Phòng Tiếng Đức, Trung tâm Việt Đức, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt/Trần Đại Nghĩa

Hotline: 0243 868 2179 (Máy lẻ 101)

Email: hoctiengduc.vdz@gmail.com