LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC Từ 25.02.2019 - 08.05.2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC
Lớp buổi tối từ 25.02.2019 – 08.05.2019 và liên tục tiếp theo

1. Trình độ

A1.1 (mới) – Khai giảng khoảng  3 tuần/lần

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  25.02.2018 – 15.04.2019 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.500.000 vnd Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  13.02.2019

2. Trình độ:

A1.2  (A1.1 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  15.03.2019 – 08.05.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.500.000 vnd Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  13.02.2019

3. Trình độ:                

A2.1 (A1.2 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 1 – 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  25.02.2019 – 15.04.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.800.000 vndSách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  13.02.2019

4. Trình độ:

A2.2 (A2.1 chuyển lên, nếu đủ học viên mới khai giảng)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  25.02.2019 – 15.04.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.800.000  vndSách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  13.02.2019

5. Trình độ:

B1.1 & B1.2 (A2.2 và B1.1 chuyển lên - nếu đủ học viên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 3 – Lektion 1 – 4
Tangram aktuell 3 – Lektion 5 – 8

Số tiết học:

90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  15.03.2019 – 08.05.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 4.000.000 vnd/ 1 Khoá  và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Ít nhất 10 người/lớp - Nếu đủ học viên mới khai giảng

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  13.02.2019


Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:

Phòng 203 - Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Email: hoctiengduc.vdz@gmail.com
Tel.: 04. 38682179- số máy lẻ 101