LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP BUỔI TỐI TỪ 29/5/ ĐẾN 21/7/2017

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC
Lớp buổi tối từ 29.05. – 21.07.2017 và liên tục tiếp theo

1. Trình độ

A1.1 (mới) – Khai giảng 2 tuần/lần

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 buổi ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  29.05. – 21.07.2017- 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, 4 tiết/ buổi - giờ học: 18:00 – 20:30

 

Học Phí: 2.500.000 vnd Sách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  10.05.2017

 

2. Trình độ:

A1.2  (A1.1 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 buổi ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ 29.05. – 21.07.2017 - 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

(hoặc 4 buổi/tuần)

7 tuần, 4 tiết/ buổi, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  2.500.000 vnd Sách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  10.05.2017

 

3. Trình độ:               

A2.1 (A1.2 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 buổi ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ 29.05. – 21.07.2017 - 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

(hoặc 4 buổi/tuần)

7 tuần, 4 tiết/ buổi, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 

3.000.000 vndSách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 - 20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  10.05.2017

 

4. Trình độ:

A2.2 (A2.1 chuyển lên, nếu đủ học viên mới khai giảng)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 buổi ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ 29.05. – 21.07.2017 - 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

(hoặc 4 buổi/tuần)

7 tuần, 4 tiết/ buổi, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.000.000  vndSách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

Ít nhất 15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  10.05.2017

 

5. Trình độ:

B1.1 & B1.2 (A2.2 và B1.1 chuyển lên - nếu đủ học viên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 3 – Lektion 1 - 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 buổi ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ 29.05. – 21.07.2017 - 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

(hoặc 4 buổi/tuần)

7 tuần, 4 tiết/ buổi, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.500.000 vndSách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

Ít nhất 10 người/lớp - Nếu đủ học viên mới khai giảng

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  10.05.2017