Thông báo liên tục tuyển sinh các lớp ban ngày và buổi tối

Trung tâm Việt-Đức thông báo: 

Trung tâm liên tục tuyển sinh các lớp từ trình độ A1 đến trình độ B2. 

* Các lớp buổi tối:
              + Lớp thường: Học thứ 2, 4, 6 (Từ 18h00-20h30), thời lượng học: 8 tuần

* Các lớp ban ngày:
              + Lớp thường: Học thứ 2, 4, 6  (Từ 8h30-11h30), thời lượng học: 8 tuần
              + Lớp cấp tốc: Học từ thứ 2 đến thứ 6 (Từ 8h30-11h30), thời lượng học: 6 tuần

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tới Phòng tiếng Đức, Trung tâm Việt-Đức, trong Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. SĐT: 024. 3868. 2179 - Máy lẻ 101 - Email: vdz@hust.edu.vn