Buổi gặp gỡ chia tay sinh viên chương trình LUH sang Đức tại Trung tâm Việt-Đức

Ngày 15/9/2022 tại Trung tâm Việt-Đức (VDZ), Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA), Trường ĐHBK Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ và liên hoan chia tay dành cho các sinh viên ngành Cơ điện tử trong chương trình hợp tác giữa trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Leibniz Uni Hannover. Tham gia buổi giao lưu có TS. Lê Hồng Hải, phó giám đốc Trung tâm CLA, TS. Phạm Đức An, phó trưởng khoa Cơ điện tử, TS. Nguyễn Hải Sơn, giám đốc chương trình đào tạo thuộc Trường Cơ khí, Trường ĐHBK Hà Nội, thầy Jakob Konrath và cô Nguyễn Phương Nhung, giáo viên thuộc Trung tâm Việt-Đức, bạn Jannik Scheuermann, thực tập sinh của DAAD và sáu bạn sinh viên thuộc chương trình hợp tác trên. Các bạn sinh viên sẽ sang Đức trong thời gian tới để học tập trao đổi tại ĐH Leibniz Uni Hannover, CHLB Đức.

Buổi chia tay được thực hiện bằng tiếng Đức, ngôn ngữ mà các em sinh viên sẽ sử dụng trong một năm học tiếp theo tại Đức.