Câu lạc bộ tiếng Đức ngày 15.6.2022 - “Những điều nên và không nên làm tại Đức”

Ngày 15/6/2022 đã diễn ra câu lạc bộ tiếng Đức tại Trung tâm Việt Đức với chủ đề “Những điều nên và không nên làm tại Đức” (Dos & Don’ts in Deutschland) .

Dẫn dắt CLB là thầy Jakob Konrath, giảng viên DAAD tại VDZ và thầy Hannes Becker, trợ lý ngôn ngữ DAAD, giáo viên ĐH Luật Hà Nội.

Thông qua các trò chơi phong phú và các bài thuyết trình thú vị, các bạn sinh viên từ các lớp tiếng Đức buổi tối cũng như các lớp tiếng Đức trong khuôn khổ hợp tác với ĐH LUH, CHLB Đức đã có cơ hội tiếp cận với nền văn hóa nước Đức cũng như cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của họ.

Một số hình ảnh tại CLB:
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
 

Deutschclub am 15.6.2022 - “Dos & Don‘ts in Deutschland“

Am 15.6.2022 fand im VDZ der Deutschclub zum Thema “Dos &Don‘ts in Deutschland“ statt.

Der Deutschclub wurde von Hannes Becker, DAAD-Lehrassistent an der Rechtshochschule Hanoi und Jakob Konrath, DAAD-Lektor im VDZ durchgeführt.

Durch spielerische Formen des interkulturellen Lernens erhielten die teilnehmenden Studierenden aus verschiedenen Universitäten einen besseren Einblick in die deutsche Kultur mit ihren spezifischen Verhaltensweisen (Dos &Don’ts) und konnten zugleich auch ihre Sprachkenntnisse verbessern.

Hier sind ein paar Fotos vom Deutschclub:
Keine Fotobeschreibung verfügbar.