KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC DÀNH CHO LỚP HỌC BỔNG DAAD VÀ HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ 2017

Vào ngày 1/3/2017, khóa học tiếng Đức dành cho lớp học bổng DAAD và  học bổng chính phủ Việt Nam, đã được khai giảng tại Trung Tâm Việt-Đức, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, với sự tham dự của ông Marvin Müller và ông Nguyễn Việt Đức, đại diện phía Văn Phòng DAAD Hà Nội; PGS. TS Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Trung Tâm Việt-Đức; bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đại diện phòng tiếng Đức, Trung Tâm Việt-Đức, và giáo viên người Đức ông Etienne Mahler.

Khóa học gồm 16 học viên và sẽ kéo dài từ ngày 1/3-31/8/2017 tại Trung Tâm Việt-Đức.