Lịch khai giảng dự kiến từ 2/7-24.8.2018

 

1. Trình độ

A1.1 (mới) – Khai giảng khoảng  2 tuần/lần

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  02.07.2018 – 24.08.2018 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.000.000 vnd Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  02.07.2018

 

2. Trình độ:

A1.2  (A1.1 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  02.07.2018 – 24.08.2018 - 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

8 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.000.000 vnd Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  02.07.2018

 

3. Trình độ:               

A2.1 (A1.2 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 1 – 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  02.07.2018 – 24.08.2018- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

8 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 

3.500.000 vndSách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

15 - 20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  02.07.2018

 

4. Trình độ:

A2.2 (A2.1 chuyển lên, nếu đủ học viên mới khai giảng)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  02.07.2018 – 24.08.2018- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

8 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.500.000  vndSách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Ít nhất 15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  02.07.2018

 

5. Trình độ:

B1.1 & B1.2 (A2.2 và B1.1 chuyển lên - nếu đủ học viên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 3 – Lektion 1 – 4
Tangram aktuell 3 – Lektion 5 – 8

Số tiết học:

90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  02.07.2018 – 24.08.2018- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

8 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 4.000.000 vnd/ 1 Khoá  và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Ít nhất 10 người/lớp - Nếu đủ học viên mới khai giảng

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  02.07.2018

Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:
Phòng Tiếng Đức - Phòng 203 – Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Tel.: 04. 38682179- số máy lẻ 101