TestAS & TestDaF

Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức

22/01/2019

Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Lịch thi TestAS 2020

21/11/2019

Lịch thi TestAS 2020

Chi tiết

Thông báo đăng ký thi TestAS năm 2016

27/10/2015

Xem ngày thi và Thời hạn đăng ký thi TESTAS cho năm 2016 tại đây.

Chi tiết

Thông Báo Kỳ Thi TestAS Cuối Năm 2015

22/06/2015

Thông Báo Kỳ Thi TestAS Cuối Năm 2015

Chi tiết

Chú ý ! Thí sinh cam kết phòng dịch tại kỳ thi TestAS 037

27/02/2020

Chú ý ! Thí sinh cam kết phòng dịch tại kỳ thi TestAS 037

Chi tiết

Lịch thi TestAS 2020

21/11/2019

Lịch thi TestAS 2020

Chi tiết

Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức

22/01/2019

Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Chú ý ! Thí sinh cam kết phòng dịch tại kỳ thi TestAS 037

27/02/2020

Chú ý ! Thí sinh cam kết phòng dịch tại kỳ thi TestAS 037

Chi tiết

Thông báo đăng ký thi TestAS năm 2016

27/10/2015

Xem ngày thi và Thời hạn đăng ký thi TESTAS cho năm 2016 tại đây.

Chi tiết

Thông Báo Kỳ Thi TestAS Cuối Năm 2015

22/06/2015

Thông Báo Kỳ Thi TestAS Cuối Năm 2015

Chi tiết