TestAS & TestDaF

Thông báo đăng ký thi TestAS năm 2016

27/10/2015

Xem ngày thi và Thời hạn đăng ký thi TESTAS cho năm 2016 tại đây.

Chi tiết

Thông Báo Kỳ Thi TestAS Cuối Năm 2015

22/06/2015

Thông Báo Kỳ Thi TestAS Cuối Năm 2015

Chi tiết

Thư mời học thử tiếng Đức miễn phí và tham dự hội thảo về TestAS 9/6/2017

05/06/2017

Thời gian học thử tiếng Đức: Từ 15h10 đến 16h10; Hội thảo TestAS: 09/06/2017 Từ 16h20 đến 17h40, thứ 6, ngày 09/06/2017 | Địa điểm: Trung tâm Việt-Đức, trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đường...

Chi tiết

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm học đại học ở Đức & Hội thảo cung cấp thông tin về kỳ thi TestAS

02/03/2017

Thời gian: Từ 14h00-17h00, ngày 10/3/2017 tại Trung tâm Việt-Đức, trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đường Đại Cồ Việt/Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Chi tiết

Thông báo thi TestAS 2017

16/12/2016

Thông báo thi TestAS 2017-Ngày thi: 22.02.2017 ; 22.04.2017; 28.10.2017

Chi tiết

Thông báo thi TestAS 2017

16/12/2016

Thông báo thi TestAS 2017-Ngày thi: 22.02.2017 ; 22.04.2017; 28.10.2017

Chi tiết

Thông báo đăng ký thi TestAS năm 2016

27/10/2015

Xem ngày thi và Thời hạn đăng ký thi TESTAS cho năm 2016 tại đây.

Chi tiết

Thông Báo Kỳ Thi TestAS Cuối Năm 2015

22/06/2015

Thông Báo Kỳ Thi TestAS Cuối Năm 2015

Chi tiết