TestAS & TestDaF

Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức

22/01/2019

Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

24/10/2018

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

Chi tiết

Lịch thi TestAS 2020

21/11/2019

Lịch thi TestAS 2020

Chi tiết

THÔNG BÁO THI TESTAS 2018

02/02/2018

THÔNG BÁO THI TESTAS 2018

Chi tiết

Thông báo đăng ký thi TestAS năm 2016

27/10/2015

Xem ngày thi và Thời hạn đăng ký thi TESTAS cho năm 2016 tại đây.

Chi tiết

Lịch thi TestAS 2020

21/11/2019

Lịch thi TestAS 2020

Chi tiết

Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức

22/01/2019

Lịch thi TestAS 2019 tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

24/10/2018

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

Chi tiết

THÔNG BÁO THI TESTAS 2018

02/02/2018

THÔNG BÁO THI TESTAS 2018

Chi tiết

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

24/10/2018

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

Chi tiết

THÔNG BÁO THI TESTAS 2018

02/02/2018

THÔNG BÁO THI TESTAS 2018

Chi tiết

Thông báo đăng ký thi TestAS năm 2016

27/10/2015

Xem ngày thi và Thời hạn đăng ký thi TESTAS cho năm 2016 tại đây.

Chi tiết