Tổ chức thành công kỳ thi TestAS kỹ thuật số tại Trung tâm Việt-Đức

Ngày 22/6/2022, Trung tâm Việt-Đức/Trung tâm ngôn ngữ và hỗ trợ trao đổi học thuật, Trường ĐHBK Hà Nội đã phối hợp với viện g.a.s.t, CHLB Đức, tổ chức thành công kỳ thi TestAS Digital. Với chứng chỉ TestAS, các trường đại học nhận được một công cụ chính xác, tối ưu để lựa chọn và tiếp nhận sinh viên quốc tế.

Đây là lần đầu tiên, các trung tâm thi trên thế giới tiến hành tổ chức kỳ thi TestAS trên máy tính. Bài thi TestAS digital có 2 phần: Phần thi cơ bản (Core test/ Kerntest) và phần thi chuyên ngành (Fachmodul) và kéo dài khoảng 3,5 giờ. Việc tổ chức các kỳ thi trên nền tảng kỹ thuật số là một xu hướng toàn cầu. Trung tâm Việt-Đức là một trong những trung tâm thi TestAS lớn nhất trên thế giới.

Để nắm được các lịch thi TestAS trong thời gian tới, vui lòng click vào link sau đây:

http://vdz.edu.vn/testas-testdaf/lich-thi-testas-2022

Ngoài kỳ thi TestAS, Trung tâm Việt-Đức cũng tổ chức kỳ thi TestDaF trên giấy và TestDaF kỹ thuật số. Link thông báo lịch thi:
http://vdz.edu.vn/testas-testdaf/lich-thi-va-thoi-han-dang-ky-testdaf-nam-2022