LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC VDZ- ĐHBK HÀ NỘI

 

1. Trình độ

A1.1 – khai giảng liên tục, khi có đủ học viên

Giáo trình:

Schritte international neu 1 (Lektion 1 -7)

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

3 buổi/1 tuần – Thứ 2,4,6 hoặc 2 buổi/1 tuần – Thứ 3,5 

Giờ học: 18:00 – 20:30 giờ/ 21 buổi học

Học Phí:

 3.500.000 vnd 

Số lượng:

Tối đa 15 người/lớp

 

2. Trình độ

A1.2 – khai giảng liên tục, từ lớp A1.1 lên

Giáo trình:

Schritte international neu 2 (Lektion 8-14)

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

3 buổi/1 tuần – Thứ 2,4,6 hoặc 2 buổi/1 tuần – Thứ 3,5 

Giờ học: 18:00 – 20:30 giờ/ 21 buổi học

Học Phí:

 3.500.000 vnd  Sách 150.000 vnd

Số lượng:

Max.15 người/lớp

 

 

3. Trình độ

A2.1 – khai giảng liên tục, từ lớp A1.2 lên 

 

 

 

Giáo trình:

Schritte international neu 3 (Lektion 1 -7)

 

 

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

 

 

Thời gian học:

3 buổi/1 tuần – Thứ 2,4,6 hoặc 2 buổi/1 tuần – Thứ 3,5 

Giờ học: 18:00 – 20:30 giờ/ 21 buổi học

 

 

Học Phí:

 3.800.000 vnd 

 

 

Số lượng:

Tối đa 15 người/lớp

 

 

 

 

 

 

 

4. Trình độ

A2.2 – khai giảng liên tục, từ lớp A2.1 lên 

 

 

 

Giáo trình:

Schritte international neu 4 (Lektion 8-14)

 

 

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

 

 

Thời gian học:

3 buổi/1 tuần – Thứ 2,4,6 hoặc 2 buổi/1 tuần – Thứ 3,5 

Giờ học: 18:00 – 20:30 giờ/ 21 buổi học

 

 

Học Phí:

 3.800.000 vnd 

 

 

Số lượng:

Tối đa.15 người/lớp

 

 

 

 

 

 

5. Trình độ

B1.1 – khai giảng liên tục, từ lớp A2.2 lên 

Giáo trình:

Schritte international neu 5 (Lektion 1-7)

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

3 buổi/1 tuần – Thứ 2,4,6 hoặc 2 buổi/1 tuần – Thứ 3,5 

Giờ học: 18:00 – 20:30 giờ/ 21 buổi học

Học Phí:

 4.000.000 vnd 

Số lượng:

Tối đa 15 người/lớp

 

6. Trình độ

B1.2 – khai giảng liên tục, từ lớp B1.1 lên 

Giáo trình:

Schritte international neu 6 (Lektion 8-14)

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

3 buổi/1 tuần – Thứ 2,4,6 hoặc 2 buổi/1 tuần – Thứ 3,5 

Giờ học: 18:00 – 20:30 giờ/ 21 buổi học

Học Phí:

 4.000.000 vnd 

Số lượng:

Tối đa 15 người/lớp

 

 
 

Hướng Dẫn Chuyển Khoản Học Phí:

Từ tháng 6/2021, Trung tâm Việt-Đức tiếp nhận học viên và học viên nộp học phí trực tiếp vào tài khoản của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

·           Học viên chuyển khoản lệ phí theo thông tin dưới đây:

Tên đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Số tài khoản: 121000057985

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng

Nội dung CK: Số điện thoại-Lop Duc-mã lớp– họ tên

Ví dụ: 0944602289-Lop Duc-DA222102-Nguyen Van A 

(Để biết được mã lớp, học viên theo dõi trên Website Trung tâm hoặc liên hệ với cán bộ tư vấn của Trung tâm theo SĐT: 0987 300 791 hoặc email: hoatranvdz@gmail.com) 

Lưu ý: Học viên chuyển khoản chính xác số học phí tương ứng các lớp đăng ký!  

2.Sau khi hoàn thành quy trình chuyển khoản, học viên chụp lại lệnh chuyển tiền và gửi ngay cho cán bộ tiếp nhận tuyển sinh qua địa chỉ email: hoatranvdz@gmail.com để hoàn thành việc sắp lớp. 

 

·           Giáo trình: 150.000 đồng. (Lưu ý: Học viên KHÔNG chuyển khoản tiền sách mà thanh toán  sau khi nhận sách)

Do dịch bệnh Covid-19, nên học viên có thể đến mua sách trực tiếp tại Trung tâm Việt-Đức liên hệ với cán bộ tư vấn trước khi đến hoặc Trung tâm sẽ Chuyển phát qua bưu điện cho Học viên, học viên sẽ thanh toán tiền sách và phí chuyển phát với nhân viên bưu điện.
 

Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công!

Trân trọng cảm ơn. 
 

Phòng Tiếng Đức/ Deutschabteilung
Trung tâm Việt Đức/ Vietnamesisch-Deutsches Zentrum (VDZ)
Đại học Bách khoa Hà Nội/ Technische Universität Hanoi
Dai Co Viet Str.1
Hanoi, Vietnam
Tel.: 0987 300 791