Tin tức TestAS

Tổ chức thành công kỳ thi TestAS kỹ thuật số tại Trung tâm Việt-Đức

22/06/2022

Tổ chức thành công kỳ thi TestAS kỹ thuật số tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết

Thông báo kỳ thi TestAS Z09 bổ sung vào ngày 03/12/2020 tại VDZ - Trung Tâm Việt-Đức ĐHBK Hà Nội

21/09/2020

TestAS Z09 bổ sung vào ngày 03/12/2020 tại VDZ - Trung Tâm Việt-Đức ĐHBK Hà Nội

Chi tiết

Thông báo kỳ thi chứng chỉ TestAS 039 tháng 07.2020

25/05/2020

Thông báo kỳ thi chứng chỉ TestAS 039 tháng 07.2020

Chi tiết

Thông báo về việc thay đổi lịch thi TestDaF T104 và TestAS 038

26/03/2020

Thông báo về việc thay đổi lịch thi TestDaF T104 và TestAS 038

Chi tiết