Cuộc thi online qua video với chủ để " Sản phẩm tái chế của tôi - Tái chế rác đúng cách "

#Onlinewettbewerb #Videowettbewerb #MeinRecyclingprodukt

Cuộc thi online qua video với chủ để " Sản phẩm tái chế của tôi - Tái chế rác đúng cách "
Onlinewettbewerb, diesmal ein Videowettbewerb zum Thema „Mein Recyclingprodukt - So geht Recycling richtig!"

 Để tham gia cuộc thi, bạn có thể lựa chọn một trong các cách thức sau:

✒️ Hoàn thành sản phẩm tái chế và viết 1 đoạn văn ngắn giới thiệu về sản phẩm (ít nhất 150 từ) và lưu lại bằng file “Word”.
🎞 Hoàn thành sản phẩm tái chế và quay 1 đoạn video ngắn giới thiệu về sản phẩm.
 Sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ được chụp ảnh và gửi cho chúng tôi. Bạn cần viết họ tên đầy đủ và gửi bài dự thi với tên file “Recycling_HọTên” cho chúng tôi đến hết ngày:

22.11.2020 vào địa chỉ E-mail
📧 fb@daadvn.org với tựa thư “Mein Recyclingprodukt”.

Đối với các sản phẩm Video nếu dung lượng Video quá lớn, các bạn hãy gửi qua link Google Drive và nhớ để chế độ công khai để chúng tôi có thể xem được và tải về.
-----
link: https://www.facebook.com/notes/daad-vietnam/mein-recyclingprodukt-so-geht-recycling-richtig/389885405714017/?fref=mentions&__tn__=K-R