LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 06.2022

1. Trình độ

A1.1 ( tối 2,4,6 ) - khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:         

Từ  10.06.2022 – 03.08.2022 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6

~07 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:

A1.1: 3.500.000 vnd  Sách 150.000 vnd
Mã lớp (để chuyển khoản ):  Liên hệ số hotline: 0987 300 791 


Số lượng:


Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu học phí: Từ  01/06/2022

2. Trình độ

A1.1 ( lớp tăng cường các buổi sáng trong tuần) - khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  15.06.2022 – 15.07.2022 - 05 buổi/tuần  Thứ 2,3,4,5,6. 

~04 tuần, giờ học: 8:30 – 11:30 giờ

Học Phí:

 
3.500.000 vnd  Sách 150.000 vnd

Mã lớp (để chuyển khoản ):  Liên hệ số hotline: 0987 300 791 


Số lượng:


Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu học phí: Từ  01/06/2022

   

3. Trình độ

A1.1 ( tối 3,5 ) - khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  16.06.2022 – 09.09.2022 - 02 buổi/tuần  Thứ 3,5

~11 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:

 
3.500.000 vnd  Sách 150.000 vnd

Mã lớp (để chuyển khoản ):  Liên hệ số hotline: 0987 300 791 


Số lượng:


Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu học phí: Từ  01/06/2022 

   
   

4. Trình độ

A2.1 ( tối 3,5 ) - khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  21.06.2022 – 14.09.2022 - 02 buổi/tuần  Thứ 3,5.

~11 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:

 

A1.1: 3.800.000 vnd  Sách 150.000 vnd

Mã lớp (để chuyển khoản ):  Liên hệ số hotline: 0987 300 791 


Số lượng:


Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu học phí: Từ  01/06/2022

   
5. Trình độ A1.2 ( tối 3,5 ) - khai giảng liên tục
Giáo trình: Schritte international neu
Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)
Thời gian học:

Từ  23.06.2022 – 16.09.2021 - 02 buổi/tuần  Thứ 3,5 

~11 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: A2.1: 3.500.000 vnd  Sách 150.000 vnd
Mã lớp (để chuyển khoản ):  Liên hệ số hotline: 0987 300 791 
  Thời hạn thu học phí: Từ  01/06/2022
   
   
6. Trình độ A2.2 ( tối 2,4,6 ) - khai giảng liên tục
Giáo trình: Schritte international neu
Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)
Thời gian học:

Từ  27.06.2022 – 20.08.2021 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6

~07 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: A2.2: 3.800.000 vnd  Sách 150.000 vnd
Mã lớp (để chuyển khoản ):  Liên hệ số hotline: 0987 300 791 
  Thời hạn thu học phí: Từ  01/06/2022
   
   
7. Trình độ B1.1 ( tối 3,5 ) - khai giảng liên tục
Giáo trình: Schritte international neu
Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)
Thời gian học:

Từ  28.06.2022 – 21.09.2022 - 02 buổi/tuần  Thứ 3,5 

~11 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: B1.1: 4.000.000 vnd  Sách 150.000 vnd
Mã lớp (để chuyển khoản ):  Liên hệ số hotline: 0987 300 791 
  Thời hạn thu học phí: Từ  01/06/2022
   

Link đăng ký online : https://bit.ly/3A28vjD

Hướng Dn Chuyn Khon Hc Phí:

Từ tháng 6/2021, Trung tâm Việt-Đức tiếp nhận học viên và học viên nộp học phí trực tiếp vào tài khoản của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Học viên chuyển khoản lệ phí theo thông tin dưới đây:

Tên đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Số tài khoản: 121000057985

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng

Nội dung CK: Số điện thoại-Lop Duc-mã lớp– họ tên

Ví dụ: 0944602289-Lop Duc-DA222102-Nguyen Van A 

(Để biết được mã lớp, học viên theo dõi trên Website Trung tâm hoặc liên hệ với cán bộ tư vấn của Trung tâm theo SĐT: 0987 300 791 hoặc email: hoatranvdz@gmail.com

Lưu ý: Học viên chuyển khoản chính xác số học phí tương ứng các lớp đăng ký!  

2.Sau khi hoàn thành quy trình chuyển khoản, học viên chụp lại lệnh chuyển tiền và gửi ngay cho cán bộ tiếp nhận tuyển sinh qua địa chỉ email: hoatranvdz@gmail.com để hoàn thành việc sắp lớp. Giáo trình: 150.000 đồng. (Lưu ý: Học viên KHÔNG chuyển khoản tiền sách mà thanh toán  sau khi nhận sách). Do dịch bệnh Covid-19, nên học viên có thể đến mua sách trực tiếp tại Trung tâm Việt-Đức liên hệ với cán bộ tư vấn trước khi đến hoặc Trung tâm sẽ Chuyển phát qua bưu điện cho Học viên, học viên sẽ thanh toán tiền sách và phí chuyển phát với nhân viên bưu điện.

 

Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công!

Trân trọng cảm ơn. 

Phòng Tiếng Đức/ Deutschabteilung

Trung tâm Việt Đức/ Vietnamesisch-Deutsches Zentrum (VDZ)

Đại học Bách khoa Hà Nội/ Technische Universität Hanoi

Dai Co Viet Str.1

Hanoi, Vietnam

Tel.: 0243 868 2179 hoặc 0987 300 791 

Email: hoctiengduc.vdz@gmail.com
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Thông tin mở rộng File đính kèm Chọn file đính kèmNo file chosen Edit Nhập lại Đóng lại